Algemeen

Visuele hydrauliekslanginspectie

Visuele inspectie

Zijn uw hydrauliekslangen al gekeurd? Want periodieke keuringen van hydrauliekslangen is verplicht. Sinds 2015 vallen alle hydrauliek slangen onder de Praktijk Richtlijn Druk Apparatuur. Wij kunnen bij u op locatie een preventieve controle voor u uitvoeren én tegen een vast bedrag. Zo kunt u erger voorkomen, want uitval van uw installatie(s) komt nooit uit. En kost meestal meer dan een inspectie laten uitvoeren. Want met uitval van uw machine gaat vaak veel tijd en dus geld verloren.

Hoe lang is de levensduur van een hydrauliekslang?
Hoe lang uw slangassemblage meegaat, hangt af van de bedrijfsomstandigheden. Hoe en waar gebruikt u de hydraulische installatie? Dat is bepalend voor de levensduur van de hydrauliekslangen en assemblages. Zijn er kleine of grote drukpulsaties? En hoe zijn de externe omstandigheden? Een droge, schone omgeving vergt minder van uw hydraulisch systeem dan een vuile agressieve omgeving met bijvoorbeeld zout water, UV en ozon.

Ook cruciaal voor de levensduur is of de slangassemblage op de juiste wijze is gemonteerd. Wij verstrekken u heldere informatie over de inspectie, het onderhoud en de vervangingstermijn van de slangen en leidingen van uw hydraulische installatie.

Als vuistregel geldt het volgende
Bij mobiele systemen is om de 400 tot 600 bedrijfsuren of eens per drie maanden inspectie nodig. Een stationair systeem moet u elke drie maanden inspecteren. Een helder registratiesysteem van inspecties, maar ook van onderhoud en reparatie is noodzakelijk.

Wat wordt geïnspecteerd?
Bij een visuele inspectie wordt gecheckt op lekkages, beschadigingen, loszittende onderdelen, scheuren van hydrauliekslangen en trillingen. Beschadiging betekent in de regel: vervanging van de slangassemblage. Bij de inspectie worden uiteraard de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en normen gehanteerd. Neem dus geen risico en voorkom dure stilstand van uw machines of installaties.

De inspectie in het kort

  • Wij komen bij u langs voor een vast tarief per machine of installatie
  • U ontvangt een inspectie rapport
  • Als u de door ons afgekeurde slangen wilt vervangen, ontvangt van ons vooraf een prijsopgave
  • De slangen worden vervangen door gekwalificeerde en gecertificeerde medewerkers.

Meer informatie? Mail naar sales@pflex.eu

Let op: voel tijdens een inspectie als u een lekkage vermoedt, nooit met de handen (ook niet met veiligheidshandschoenen). Verwondingen bij hoge druk kunnen zeer ernstig zijn.