Algemeen

Druk, daar draait het om

Druk, daar draait het om

In de hydrauliek draait het allemaal om ‘druk’. Wat is druk eigenlijk? Dat is een eenheid van kracht die op een oppervlakte werkt. Druk wordt weergegeven als Pascal (p), vanwege de wet van Pascal. Blaise Pascal was de man die enkele eeuwen geleden de werking van druk analyseerde.

Om druk (p) te berekenen, kijken we in hoeverre de kracht (F) op het oppervlak (A) werkt. De formule wordt dan: p = F/A. Als het gaat om de druk die komt te staan op hydrauliekslangen dan meten we de druk in de eenheid Bar, Mpa of Psl.
De regel is: een object oefent een kracht uit op een oppervlakte, die gelijk is aan het gewicht van dit object. Dit lijkt simpel, maar afhankelijk van de positie van het object kan het aanrakingsoppervlak verschillend zijn en dus ook de druk. Dus bij een zelfde kracht, maar een ander oppervlak, verandert de druk.

Voorbeeld
Hoe werkt dit in de praktijk? We nemen als voorbeeld een hydraulische hefbrug voor auto’s. Aan de ene kant oefenen we met een pomp druk uit op een kleine cilinder. De druk wordt uitgeoefend in een gevulde en gesloten ruimte (de hydrauliekpijpen/slangen). Volgens de wet van Pascal plant deze druk zich in alle richtingen onveranderd voort. Oftewel, de druk komt in volle kracht aan bij de hefbrug, waar een auto op een groot oppervlak staat. Hoewel de druk hetzelfde is (wet van Pascal), wordt deze nu uitgeoefend op een veel groter oppervlak. Het resultaat: een verveelvoudiging van de kracht. De zware auto gaat moeiteloos omhoog op de hefbrug.